Møt våre ansatte > #MøtSemine - CMO Hilde

#MøtSemine - CMO Hilde

#MøtSemine - CMO Hilde

– Skal avmystifisere Semine

 

Som Semines første CMO er Hilde Nielsen opptatt av å bygge kjennskapen til Semine både i Norge og internasjonalt, og at teknologien avmystifiseres. 

 

Hilde er en av mange som har blitt ansatt i Semine midt under pandemien. Måten man arbeider på i Semine under pandemien er imidlertid ikke veldig forskjellig fra hennes forrige arbeidsgiver, Microsoft. 

Kalenderen er fylt opp med Teams-møter, akkurat slik hun har vært vant med siden lenge før Teams ble lansert, ettersom de Microsoft-ansatte alltid tok i bruk teknologien på egne ansatte først. 

Men bortsett fra Teams-møter, er hverdagen og arbeidsoppgavene ganske så forskjellig. I Microsoft jobbet Hilde som en markedsrådgiver for utvalgte Microsoft-partnere med formål om å generere butikk til Microsoft indirekte via partnere. Hun var del av et enormt markedsføringsmaskineri som genererte butikk i mangemilliardersklassen

- I Semine er det mindre forhold. Og kortere beslutningsveier.

– Det er en helt annen jobb, og jeg synes det er veldig motiverende at vi kan være så agile og snu oss så fort rundt. Her er det ingenting som er ferdigtygd, og veien blir til mens vi går. Det er utrolig gøy å få være med å bygge opp noe fra bunnen av. Det gir meg energi, sier Hilde, og berømmer samtidig lagånden i Semine. – Selv om markedsavdelingen foreløpig bare består av halvannen stilling, så føler jeg at alle her hjelper hverandre, og at vi drar lasset sammen, sier hun. 

Teknologien kan skremme

En annen stor forskjell på Semine og Microsoft er målgruppene. Semines visjon er å revolusjonere finansfunksjonen, så mens Microsoft hovedsakelig snakker med IT-ledere, er vi i Semine opptatt av å løse utfordringer for interne økonomi- og finansfunksjoner og regnskapsbyråer. 

Interessen for, og forståelsen av teknologivarierer veldig hos disse menneskene. Derfor er det viktig at vi klarer å kommunisere verdien riktig, uten å la oss rive for mye med i teknologisjargong som SaaSAI og maskinlæring. Når man har jobbet med sånne ord i mange år er det en fare for at man blir litt blinde. Jeg opplever at faguttrykk til tider kan virke fremmedgjørende og skremmende for enkelte, og det er fortsatt noen som er redde for å bli erstattet av teknologien. Regnskap er et område hvor automatisering gir store effektivitetsgevinster, og enkelte frykter for jobbene sine. Da er det viktig at vi både evner å forklare på norsk hva det er maskinene skal gjøre i bakkant, hvilke utforinger som løses, og ikke mist hvilke muligheter det representerer for de ansatte på økonomisiden, sier Hilde og forklarer.

- Regnskap er et område hvor automatisering gir store effektivitetsgevinster.

– Den før-situasjonen mange av våre kunder beskriver, er en økonomifunksjon som er presset på å overholde en rekke interne eller lovpålagte deadlines til ulike former for rapportering av ting som allerede har skjedd. Samtidig drømmer alle virksomheter om å bli datadrevne og forstå bedre hva som skjer fremover. Med SEMINE-plattformen vil vi hjelpe dem med å frigjøre tid, slik at de kan jobbe mer proaktivt istedenfor reaktivt, få en tilnærmet sanntidsoversikt som gir bedre muligheter for styring og prognoser, og nye data som åpner for helt nye analyser og innsikt. Dette representerer en kjempemulighet for de som jobber med regnskap, sier Hilde entusiastisk.  

Bygde nettverk for B2B-markedsførerne 

Hildes engasjement for B2B-markedsføring førte til at hun var en av initiativtakerne til fagnettverket TechMarketing, hvor hun også sitter i styret.

– Veldig mange B2B-markedsførere sitter alene med store oppgaver som krever ekspertise på en rekke fagfelt. Når de skal bygge kompetanse og hente inspirasjon til å løse nye oppgaver, er det ofte utfordrende å finne relevant informasjon. Det som finnes på nettet handler primært om B2C-markedsføring, og det som er å finne fra B2B-verden, er ofte ikke tilpasset lengre og er komplekse salgsprosesser. Vi som startet nettverket ønsket derfor å få på plass et forum der de som jobbet med B2B-markedsføring innenfor tech, kunne møtes for å ha noen å sparre med, bli inspirert av, og ikke minst dele beste og verste praksis med. Vi så fort at vi dekket et behov, for bare i løpet av kort tid fikk vi en medlemsmasse på over hundre medlemmer, og vi er stadig voksendeJeg gleder meg veldig til det blir mulig å møtes fysisk igjen, nå som jeg sitter alene som markedsfører, og ikke lenger har Microsoft-maskineriet til disposisjon, opplever jeg et stort behov for en faglig møteplass for likesinnede. Bli med i nettverket TechMarketing på LinkedIn og Facebook.

 

LES OGSÅ:

#MøtSemine - CCO Daniel. Klar for internasjonalisering

#MøtSemine -  CFO Erik. CFO-ene må se til startup-miljøene for å se hva som kommer