Den gode lederen bryr seg om menneskene

Omstillingseksperten fremhever viktigheten av å ta seg tid til undring og refleksjon.

 

Glenn V4

 

- En leder bør være positivt undrende til ting som skjer i organisasjonen. Ved å være mottagelig for andre sine synspunkter og nye momenter i en sak klarer vi å se ting fra andres perspektiv og forstå andre mennesker bedre. Ledere må lytte, sier Glenn Hole.

Han sitter i ledergruppen til teknologiselskapet Skill, og har en doktorgrad i ledelsesfilosofi for sitt arbeid med å se på hvordan konkurransefortrinn skapes ved å kombinere intellektuell kapital med forretningsprosesser og teknologi.

Han har jobbet med endringsprosesser i snart 20 år. Første oppdrag i 2002 handlet om å digitalisere ordningen med skolefrukt. Resultatet var at grunnskolen sparte 120 000 arbeidstimer i året samtidig som fruktsalget økte med 36 prosent. Senere oppdrag handlet om konsolideringer og digital endring i mediebransjen, en omorganisering for en aktør innen gjenvinning, og et større oppdrag med å modernisere Lindorff Account Group, i dag kjent som Norian Accounting Group.

- Vi skulle flytte 150 regnskapsjobber til Vilnius. Prosessen var vanskelig og innebar at mange ville miste jobbene sine, og da særlig i en hjørnesteinsbedrift i Finnmark, sier Hole.

LES MER: Den norske regnskapsbransjen kan bli best i verden på digital omstilling.

 

Hvordan kommunisere den vanskelige endringen

Endringen var nødvendig fordi driften i Norge gikk med tap hvert år på et tosifret antall millioner.

- Vi jobbet med å spre forståelsen for at dette var en helt nødvendig endring. Vi delte fakta og fikk de fleste til å innse at alternativet til endring var konkurs.

For å forankre arbeidet i organisasjonen ble det jobbet tett med tillitsvalgte og opinionsbærerne blant de ansatte - de som hadde størst innflytelse blant kollegene.

- Vi fikk de til å forstå at vi kunne redde mange arbeidsplasser i Norge ved å koble på et shared service center i Baltikum.

60 personer mistet jobben som en direkte konsekvens. Fordi endringen ble håndtert sammen med de ansatte var de menneskelige omkostningene minimale.

- Vi brukte masse tid sammen med de berørte for å hjelpe de over i nye jobber. Innen kort tid hadde 55 fått ny arbeidsgiver. Jeg tror de ansatte opplevde at vi genuint brydde oss om dem, sier Hole.

 

Omstilling i regnskapsbransjen

Holes faglige hjerte banker hardt for regnskapsbransjen. Han ser store muligheter for de som evner å tenke strategisk.

- Regnskapsbransjen har en historisk mulighet. Den viktigste ingrediensen er automatisering for å frigjøre tid. Det er vanvidd at en høyt utdannet regnskapsfører skal føre bilag. Flinke fagfolk bør jobbe med mennesker og strategiske oppgaver som skaper merverdi, sier Hole.

Han opplever at de norske byråene kan bli best i verden på digital omstilling om det blir målet.

- Det må skapes en visjon for endring, og de ansatte må vite hvilken reise de skal være med på.

Han bedyrer at noen ikke vil klare å mestre omstillingen, og de skal også tas godt vare på i prosessen.

 

Den gode endringslederen setter av tid

Hole fremhever at ledelse handler om å utvikle medarbeidere til å bli den beste utgaven av seg selv, både faglig og menneskelig sett. I omstillinger må ledere våge å gi ansatte innflytelse. Ansvar for delprosessene må fordeles.

- Den klassiske tabben er at man gir ansvar, men ingen innflytelse. Ta med de ansatte på endringen og gi de myndighet, da vil også eierskapet til de nye prosessene bli større.

Like viktig er det å sette av nok tid.

- Å lytte krever tid, å forstå krever tid, å endre oppfatning krever tid. Tidsnød er vår tids største utfordring. Mange ledere ønsker å fremstå som sterke, selvstendige og besluttsomme, noe som medfører at en tar raske beslutninger på ett sviktende datagrunnlag. Det er viktig å erkjenne.

Hole beskriver den gode endringslederen som lydhør og ikke instruerende. Vedkommende må ha gode kommunikasjonsevner og være genuint interessert i å bruke tid på å hjelpe mennesker endre praksis. Emosjonell kompetanse er en forutsetning.

Den beste rådgiveren er ikke alltid den beste lederen

- For ofte ser vi at mange blir ledere fordi de har vært gode fagpersoner, men de har ikke peiling på hvordan de skal behandle medarbeidere. For å være leder må du være glad i mennesker.

I tillegg kan det være smart i en endring å ha med en fra utsiden som evner å se løsningene som ingen andre kan.

- En med god prosessforståelse vet hvor de skal lete etter svakheter, og har evnen til å identifisere nye muligheter. Samtidig så er det viktig at byrået eier endringen selv, da tar de mye større ansvar og omstillingen går raskere, fremhever Hole.

Et språk som folk forstår

Når analoge arbeidsprosesser erstattes med ny teknologi, vil nåværende arbeids- og sosiale prosesser forbedres gjennom at en oppnår effektivitetsøkning og bedre samhandling. For å komme dit må ledelsen evne å kommunisere forståelig, og bruke begrep og formuleringer som ansatte forstår.

- Det benyttes altfor mange fremmedord og forkortelser som bidrar til å fremmedgjøre hva digitalisering virkelig handler om. Slik praksis gjør bare at ditt publikum føler seg inkompetent. Når mennesker ikke forstår noe, skyver vi det lengst unna slik at det er på en armlengdes avstand.

Han mener det er ekstremt viktig med vokabular som «alle» forstår og uten at ditt publikum føler seg mindre kompetent, og i verstefall sitter igjen med en følelse av at de er «dumme». Ledere må ha selvinnsikt og evne å forstå hvordan hen påvirker andre med sitt nærvær.

- Kunsten er å kommunisere de kompliserte og ikke-komplisere tingene. Det er ikke teknologien som er viktigst, det er hva den skal løse som må forklares på en enkel måte. Da er mottakeren av budskapet ditt det viktigste, og man må forklare ting enkelt, avslutter Hole.

 

Inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen, om digital omstilling

Semine har utviklet et inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen som ønsker å lykkes med digital omstilling.

Les mer og last ned

 

Les også: 

En unik mulighet for regnskapsbransjen

Innovasjonsgraden i regnskapsbransjen øker raskt