Dobbelt så høy verdi og omsetning per hode

Oppskriften innebærer at regnskapsbyråene bryter ut av tradisjonelle forretningsmodeller.

Jan Skjøy

Jan Skjøy er ansvarlig for driften i Semine (COO) og har lang erfaring innen regnskap, finans og rådgivning. Hans erfaring fra regnskapsbransjen startet tidlig. Allerede som 5 åring ble han med sine foreldre som drev eget regnskapsbyrå, der han «bidro» med manuelle oppgaver som kontrollsummering av omsetningsdagbøker for bensinstasjoner.

- Jeg kontrollerte og dobbeltsjekket bilagssummer med regnemaskin. Ved avvik sjekket jeg det med foreldrene mine, sier han.

Skjøy minnes faren som en rådgiver som trivdes bedre i møter med kundene enn over bilagsbunkene. Opplevd kundeverdi var alltid mer interessant enn transaksjonshåndtering.

Over 40 år senere er bransjen er i ferd med å flytte seg i den retning faren ønsket.

- Vi er i en omstilling hvor reell automatisering av manuelle oppgaver og fokus på innsikt og verdi gjør at tradisjonelle regnskapsførerne får nå en stadig viktigere rolle hos kundene som rådgivere. Faren min hadde elsket denne utviklingen, og særlig mulighetene som kommer ved å ta i bruk ny teknologi.

LES MER: Den norske regnskapsbransjen kan bli best i verden på digital omstilling.

 

Hvordan endre en bransje som lever av å fakturere timer

Alle i familien var opptatt av økonomi, og det var ingen overraskelse at Skjøy valgte Handelshøyskolen BI som startpunkt. Parallelt drev han et firma som utviklet IT-løsninger for ulike selskaper. Etter noen år drev han sitt eget regnskapsbyrå, og frøene som ble sådd der har formet hele hans karriere.

- Det er vanskelig å endre en bransje som lever av å selge tid. Inntjeningen styres av hvor mange timer som er tilgjengelige, og det krever mye å skalere utover tradisjonelle inntektsmodeller.

Den realiteten ville ikke Skjøy akseptere og utfordret derfor etablerte sannheter ved å endre og effektivisere arbeidsoppgaver.

- Effektivisering og automatisering av prosesser rundt håndteringen av repetitive oppgaver frigjorde tid til å jobbe mer med rådgivning, sier han.

Dobbel så høy omsetning som bransjesnittet

Selv om byrået var lite, klarte Skjøy å få til dobling av omsetning per hode i forhold til bransjen da fokuset var forenkling av prosesser og fokus på verdi for den enkelte.

- Vi hjalp den enkelte kunden med å få innsikt og gjøre rett beslutninger for å forbedre driften, samtidig som vi fokuserte på å optimalisere de «kjedelige» oppgavene og rydde i plastikkposer med bilag. Kundene var fornøyd med at de fikk gode råd, og hadde ikke noe forhold til hvor mye tid jeg hadde brukt på selve regnskapet, sier han.

Fra bilagsfabrikk til verdifulle støttespillere

Regnskapsbransjen var og er preget av konstante frister. Etter å ha blitt far søkte Skjøy en noe mer normal arbeidsdag, og en spennende mulighet åpnet seg i Telenor Mobil finansavdeling. Dette var en unik erfaring med utvikling av IT-løsninger internasjonalt gjennom Djuice, samt oppsett av såkalte «shared service center». Summen av erfaringer har gitt stor motivasjon til å hjelpe regnskapsbransjen med å bli en verdifull støttespiller for kundene.

- Det mange flinke og erfarne folk i bransjen som egner seg godt som rådgivere. For å komme dit må de være mer proaktive og prøve å forstå hvordan kundene bedre kan løse utfordringene de møter i sin drift.

Han er ofte i dialog med byråer, og søker særlig kunnskap fra de som har kommet lengst.

- De fleste ønsker å bevege seg i nødvendig retning. De er nysgjerrige på mulighetene, samtidig som de har stor kjærlighet for faget. Det er vanskelig å gi fra seg kontroll til teknologi når man vet det aldri skal være avvik i tallene. Det må vi ha respekt for.

Har like stor kontroll

Skjøy ønsker å vise regnskapsbransjen at de har like god kontroll selv om de bruker avansert teknologi.

- Vi er blant de landene som har kommet lengst med digitalisering av fakturaer. Norske regnskapsbyrå kan faktisk bli verdensmester på omstilling. Mange ser til Norge fordi de vet vi gjør mye bra. Bransjeendringene kan skape spennende muligheter for de byråene som sikter seg inn på vekst i andre markeder. Byråene som forstår dette kan ta store markedsandeler.

- Ledere må skape endringsvilje. Omstilling er ikke bare gøy, men det er nødvendig.

Like viktig er de mange mulighetene til å ta på seg nye og mer spennende oppgaver, som å hjelpe bedrifter skape konkurransefortrinn gjennom å tilby nye tjenester.

 

 

Inspirasjonshefte om digital omstilling - for ledere i regnskapsbransjen

Semine har utviklet et inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen som ønsker å lykkes med digital omstilling.

Les mer og last ned

 

Les også: 

En unik mulighet for regnskapsbransjen

Innovasjonsgraden i regnskapsbransjen øker raskt