Velkommen til Semine-bloggen > Slik definerer Gartner systemer for automatisering av økonomiavdelingen

Slik definerer Gartner systemer for automatisering av økonomiavdelingen

illustrasjon, bilde med tekst: Gartner fremhever Semine som en ledende løsning innenfor området

Gartner artikkelserie (2).

I et svært uoversiktlig landskap av systemer for intelligent automatisering av økonomiområdet, har Gartner trukket frem SEMINE. Dette ser analytikerne etter i et godt system.

 

Det internasjonale analysebyrået Gartner offentliggjorde i sommer en ny rapport om markedet for verktøy som automatiserer fangst, validering og behandling av fakturaer – kjent som Accounts Payable Invoice Automation (APIA).

LES MER: Gartner framhever SEMINE i ny analyse

Bredt spekter av funksjonalitet

Det er i dette segmentet at Semine AS har utviklet en selvlærende «autopilot» som bruker kunstig intelligens for å utføre denne type prosesser så hurtig, nøyaktig og detaljert som mulig.

I sin gjennomgang av det globale markedet for APIA-løsninger har analytikerne funnet hele 75 aktører og systemer. På de europeiske og asiatiske markedene har Gartner bare funnet det verdt å fremheve 20 av dem. Det er blant disse vi finner Semine, med sin sterke stilling innen intelligent automatisering. Men hva kjennetegner systemene i dette markedet?

APIA inkluderer verktøy som automatiserer blant annet fangstvalidering og behandling av fakturaerkvitteringer og bilag, med litt ulik funksjonalitet løsningene imellom. Systemer som håndterer betalingsgodkjenning eller helhetlig fakturabetaling er også med i studiensom i tillegg ser  funksjonalitet som automatisert konsolidering av data fra flere kilder, flagging av mulige svindelforsøk og håndtering av kontantstrømmer. 

– Ulike land har ulike standarder og lover som kan stille særlige krav til godkjenningsprosessen for å påse at bare lovlig gyldige fakturaer betales. Slike systemer har som sitt viktigste formål å automatisere så mye som mulig av denne prosessen, skriver Gartner i sin analyse.

LES MER: Gartner - Dette avgjør hva din økonomiavdeling trenger i automasjonsarbeidet

Bedre med kunstig intelligens

Robert Kristiansen er mannen som i sin tid grunnla Semine, og han er er svært fornøyd med at Gartner anerkjenner Semines sterke stilling gjennom å fremheve dem på denne prestisjetunge listen.

Behandling av innkjøp og leverandører er noe av det mest tidkrevende økonomiavdelinger gjør. Det innebærer store mengder data som må kategoriseres riktig, ikke bare i bedriftens overordnede regnskap, men også i avdelings- og prosjektregnskaper. Tradisjonelle økonomisystemer mangler funksjonalitet for å gjøre dette automatisk, noe «regnskapsroboter» har vært brukt til å kompensere for, sier han.

– Semine er imidlertid en tydelig leverandør av en ny generasjon verktøy, hvor kunstig intelligens og hyperautomasjon tas i bruk for å løse disse utfordringene, sier Kristiansen.

Fragmentert marked 

Gartner påpeker at organisasjoner av alle slag og størrelser nå jobber med løsninger for å automatisere betalings- og fakturahåndteringen, fordi behovet er felles på tvers av bransjer og geografi. Likevel har kundene til dels svært ulike behov, og analysebyrået oppgir at følgende faktorer påvirker denne variasjonen: 

  • Fakturavolumet 
  • Lovpålegg i de ulike landene hvor organisasjonen opererer eller hvor leverandørene holder til 
  • Et blandet miljø hvor noen fakturaer behøver PO-matching og andre ikke 
  • Krav til integrasjon med andre back-office-systemer som ERP-løsninger eller regnskapssystem 
  • Interne rutiner eller kontrollregimer 
  • Hvilket nivå av fakturadetaljer som behøves for vellykket prosessering (holder det med bare hodefangst, eller må fakturaen splittes?)

– Vi bygger hele tiden videre på våre fortrinn og sterke posisjon, og målet er at Semines løsninger kan fullautomatisere hele spend-håndteringen for langt flere bedrifter. Dette vil gjøre det enklere å bringe inn analysekapabiliteter for å hente større verdi ut av de økte datamengdene de da får tilgang til. Det kan hjelpe bedriftene med for eksempel å få full oversikt over hvor stor andel av innkjøpene som gjøres i henhold til inngåtte innkjøpsavtaler, eller å benchmarke betalingsstrømmer opp mot prisene andre betaler, sier Kristiansen. 

Vil du lære mer?

E Blast

I vår nye e-bok kan du lære mer om verdien av automatisering. Med ikke-teknisk språk lærer vi deg forskjellene på de ulike automatiseringsløsningene, og hva kunstig intelligens (AI) skaper av nye muligheter for økonomiavdelingen.

Last ned e-boken her