Hva gjør regnskapssjefen i 2025?

Skrevet av:

Gartner, Deloitte og andre snakker nå om en digital transformasjon innenfor regnskapsfaget. Et tradisjonelt og konservativt fagområde står ovenfor en omstilling vi aldri før har sett maken til.

 

Henger du med? 

 

Back view of businesswoman holding papers in hands

Vi kan begynne med å sitere Deloitte: «I årene fremover vil skybasert ERP, automatisering og kognitiv innovasjon fortsette å utvikle seg, og det vil gi muligheter for en betydelig forenkling av prosessene, slik at medarbeiderne kan bruke tiden på andre ting. (...) Etter hvert som denne utviklingen skyter fart, vil man kunne utnytte den menneskelige faktoren til å skape merverdi.»

Sitatet stammer fra Deloitte-rapporten “Finance 2025: Digital transformation in finance”. Medarbeiderne skal altså bruke tiden på andre ting enn i dag. Samtidig som virksomheten vil kunne få regnskapsoppgavene gjort raskere, bedre og mer effektivt. 

Og grunnen til dette er en rask utvikling innenfor skybasert ERP, automatisering og kognitiv innovasjon.

Det er ikke lenge til 2025. Og Deloitte snakker om en digital transformasjon av fagfeltet. Det er kanskje på tide å forberede seg?

LES OGSÅ: Nei, du har ikke en effektiv fakturahåndtering!

Hvis vi tenker på andre bransjer eller fagområder som har opplevd en digital transformasjon, så vet vi at konsekvensene blir enorme. Medarbeidere må belage seg på å gjøre andre oppgaver enn i dag, nye bedrifter kommer til, nye arbeidsplasser og roller oppstår. Tenk på mediebransjen, på mobiltelefoner, lineær TV, digital markedsføring, Spotify og Tesla. Neste ut: regnskapsfaget. 

At den digitale transformasjonen innhenter alle regnskapsavdelinger tror jeg de fleste regnskapssjefer forstår.

Et fagområde hvor halvparten av oppgavene blir borte

Regnskapsføring handler i bunn og grunn om å produsere og organisere tall for hele virksomheten. Disse tallene utgjør gjerne grunnlaget for alle beslutninger som tas i virksomheten, så kvaliteten på rapportene betyr mye for hvor gode beslutninger som tas. I en ny rapport om trender innenfor regnskap og finans, hevder magasinet Forbes at stordata i fremtidens vil være en pådriver for de viktigste beslutningene en virksomhet tar. 

En regnskapssjef bruker i snitt halvparten av tiden sin på å sammenfatte tall fra fakturaer i ulike fysiske og elektroniske formater. Selv her i Norge, hvor så mange som 75–80 prosent av alle fakturaer er elektroniske, består arbeidet med å produsere tall stort sett av manuelle oppgaver, som å:

- Skanne dokumenter
- Legge inn data
- Kategorisere data
- Fordele kostnader
- Innhente godkjenninger
- Etterkontroll
- Postering

Alle disse prosessene må fullføres før du kan låse tallene i ERP-systemet og begynne å analysere dem. 

Med andre ord bruker du halve tiden på prosedyrer og halve tiden på å skape merverdi for virksomheten.

Hva om du kunne endre på den fordelingen og bli mer effektiv samtidig som du produserer mer relevante data av høyere kvalitet?

Veien til 2025

At den digitale transformasjonen innhenter alle regnskapsavdelinger tror jeg de fleste regnskapssjefer forstår. Regnskapsdata er strukturerte er regnskapsfaget unikt egnet for hyperautomatisering. 

I rapporten Top Strategic Technology Trends for 2021 skriver Gartner: «Hyperautomatisering betyr at alt i en virksomhet som kan automatiseres, bør automatiseres (...) Virksomheter som ikke fokuserer på effektivitet, ytelse og fleksibilitet, kommer til å havne bakpå.» 

Det regnskapssjefer nå må spørre seg er hvor aktiv rolle de vil ta i denne utviklingen: 

Vil du lene deg tilbake, vente og se hva som utspiller seg, og la konkurrentene forsøke seg på de mest innovative transformasjonsprosjektene? Eller vil du være pådriveren for en utvikling som er nødt til å skje? 

Vi har skrevet en e-bok som dykker dypere ned i temaet automatisering og fremtidens regnskapsføring. Vi håper du har lyst til å lese den!

 

LAST NED E-BOKEN HER

 

Les også: 

OBOS inngår samarbeid med Semine

100% automatisering av 70.000 innkommende fakturaer er målet for NHC Group