Hvordan mestre ny teknologi i regnskapsbransjen

Andre artikkel i en serie på tre, som tar for seg mange av de spørsmålene vi ofte får i møte med norske regnskapsbyråer. I denne artikkelen svarer vi på spørsmål om hvordan mestre ny teknologi i regnskapsbransjen.

 

webinar

Hvilken støtte kan Semine gi i endringsprosessen?

Semine ønsker at dere som byrå skal lykkes med omstillingen av forretningsmodell og det digitale skiftet. Vår rolle vil være å hjelpe dere i denne omstillingen dere driver. Basert på erfaring ser vi at oppskrift for suksess er der byrået tar ledelse for endringsprosessen og driver denne, med Semine som en støttespiller for riktig bruk av teknologi i de nye prosessene. Semine vil støtte dere igjennom dette.

 

Hvorfor er det viktig å få med alle i byrået på endringen?

Regnskapsbransjen oppfattes stereotypisk som noe konservativ, og dette er et bilde som er langt fra sannheten. I byråer over hele Norge er det spennende endringer på gang drevet frem av teknologi og ideer fra arbeidstagere som har innsett behovet for digital endring. Løsninger for å automatisere er enkle å bruke, og kunstig intelligens kommer enten man ønsker eller ikke. Det er liten risiko å være tidlig ute. Teknologien er utprøvd hos opptil tusen virksomheter og på flere hundre millioner bilag.

 

Hvordan kan byråer opprettholde lønnsomheten når løsninger som SEMINE gjør at mindre tid vil bli fakturert?

Høy automatiseringsgrad gir lavere kostnader og raskere rapporter til hver enkelt kunde. Rådgiverne kan dermed ta på seg mer strategiske oppdrag, og i hverdagen vil timeføringsjaget minke og lønnsomheten øke fordi det selges tjenester som har en større verdi. For et år siden var kunstig intelligens fremmed, i dag er det i ferd med å bli en selvfølgelighet. Automasjon og kunstig intelligens legger til rette for at tiden som tidligere ble brukt på å føre bilag, nå kan brukes på andre oppgaver slik som å løse avvik.  Visjonen med «no touch accounting» er ikke langt unna, og manuelle prosesser vil fremstå avleggs.

De fleste byråer innser at forretningsmodellene må endres fordi oppdrag med timespris ikke blir like fornuftig fremover. Fastpris eller priser per type tjeneste eller transaksjon seiler opp som mer fornuftig. Det er ikke unormalt å se at opptil 50 prosent av dagens arbeidsoppgaver vil forsvinne. Endringen vil skje enten byrået er tidlig ute med ny teknologi, eller er de som henger etter i det digitale kappløpet. Frigjort tid kan brukes til å dele innsikt med kunder som blir enda mer lojale når de får ny verdifull kunnskap. Samtidig vil hver rådgiver kunne håndtere flere kunder innen samme tidsramme som før, og de vil flytte seg fra å drive punchefabrikk til å levere verdiøkende innsikt og rådgivning. Erfaringen er at de byråene som er dyktige her opplever at deres ansatte får mer spennende og interessante arbeidsoppgaver. Kundene får raskere leveranser med lavere risiko for menneskelige feil.

 

Hvordan kan byrå komme raskt i gang?

Det bør settes sammen et team som liker å teste ut ny teknologi. Teamet må ikke nødvendigvis være stort, og det er viktig at de får eierskapet til SEMINE. De må få tid og rom til å utforske, slik at de kan prøve ut løsningen og erfare effekten. Det er en fordel at pilotgruppen består av mennesker som ser muligheter fremfor begrensninger, og det skader ikke å "plukke" ut noen som virkelig brenner for digital omstilling og automatisering. Erfaringen er at det raskt oppleves positive resultater så fort teknologien tas i bruk. Dermed er neste skritt å revurdere forretningsmodellen og forankre dette hos noen kunder som får en fordel av å være blant de første som algoritmene slippes løs på. Nevnte team kan gjerne bestå av en regnskapsfører og en utnevnt prosjektleder. Teamet behøver heller ikke en dedikert IT-ressurs, det holder lenge å være regnskapsekspert. Dette fordi det er fagfolket som skal ha eierskap til løsningene, og som skal jobbe med automatiseringen av bilagshåndteringen. Prosjektet med å rulle dette ut i byrået er gjerne unnagjort på få uker, og er ikke krevende å gjennomføre. Viktigst av alt: Det er regnskapsføreren og sluttkunden som gjør SEMINE god, ikke motsatt!

 

Hva kjennetegner de nye teknologiene i regnskapsbransjen?

Det er mange ulike begrep som brer om seg, særlig robotisert prosessautomatisering (RPA), kunstig intelligens og maskinlæring er mest hyppig nevnt. RPA er en robot som gjør akkurat det den blir lært, verken mer eller mindre. Kunstig intelligens har vært den dominerende teknologien i samfunnet og media, og kan forstås som programvare som lærer og utvikler seg basert på algoritmer og dataene teknologien eksponeres for. Maskinlæring betyr i korte trekk at maskinen gjenkjenner mønstre og bruker sammenhengen rundt innholdet når den behandler data som fra fakturaoppsett, spesifikke ord eller tilknytning til andre datasett, for eksempel fra innkjøp. RPA kan ses på en hjelpende hånd som gjør at utvalgte prosesser går mye raskere. Imidlertid vil mennesker fremdeles ha en finger med i arbeidsflyten, så det store spørsmålet er hvor mye du egentlig har vunnet når det gjelder effektivitet og datasortering? Kunstig intelligens gjør mer enn bare å holde seg til programmerte rutiner. Teknologien er utviklet for hele tiden å bli smartere, raskere og mer effektiv. Maskinlæring lærer av prosessene du kobler den opp mot. Ettersom de fleste av dagens AI-baserte programmer rulles ut som tjenester, kan algoritmene lære av de flere millioner oppgavene programmet utfører i andre selskaper og av det globale utviklernettverket.

 

Hva slags prosesser kan automatiseres?

Veldig mange, her er noen eksempler:

  • Innlesning av alle mulige bilagsformater, enten de er skannede eller elektroniske
  • Tolkning av informasjon og alle datalinjer
  • Identifisere kostnadskategorier og kostnadssteder, også når samme faktura har flere kostnadssteder
  • Overholde betalingsfrister
  • Synkronisere data og regnskapstall med ERP-systemet
  • Trekke ut data for analyse
  • Utarbeide rapporter basert på KPI-er
  • Sammenstille data fra flere ulike kildesystem til en rapport

 

Inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen om digital omstilling

Semine har utviklet et inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen som ønsker å lykkes med digital omstilling.

Les mer og last ned

 

 

Les også: 

 

Innovasjonsgraden i regnskapsbransjen øker raskt

Den norske regnskapsbransjen kan bli best i verden på digital omstilling.