Innovasjonsgraden i regnskapsbransjen øker raskt

Mange flinke fageksperter er på god vei til å bli strategiske rådgivere.

 

Lene-1

 

Teknologiske framskritt har endret måten vi betaler regninger, kommuniserer og underholder oss selv de siste ti årene. Slik de som drev videoutleie eller noterte kontantuttak i en bankbok har funnet nye måter å bruke sin kompetanse på, er også regnskapsførerne i ferd med å gjøre det samme.

Administrerende direktør i Semine, Lene Diesen, har mange meninger om digitalisering av regnskapsbransjen og mener at innovasjonsgraden må øke raskt.

– Man startet med å skrive regnskap i bøker, så fikk man hullkort og fikk debet og kredit i system. I min verden er det bare å sette strøm på papir. Det er den samme prosessen på samme måte hele tiden. Man har innovert ved å ta i bruk teknologi i form av digitalisering, og ikke transformering som er det jeg er fan av, sier Diesen.

 

Tror halve jobben forsvinner

Hvert år spør Regnskap Norge medlemmene om hvor stor del av jobben deres de tror vil bli automatisert. Hvert år er svaret cirka halvparten, og siden 2015 har de trodd det vil skje innen fire år.

Regnskap Norges medlemmer har nok vært en tanke for pessimistiske, eller at de har overvurdert virksomhetens evne til å ta i bruk teknologi. Diesen peker på, at for å lykkes med implementering av ny teknologi, kreves en plan for hvordan den skal brukes. Deretter må de sette av tiden som kreves for å gjøre et godt implementeringsprosjekt.

– Teknologien er bare 20 prosent av det man skal få til. Det resterende er endringsreisen, og det å få med prosessene og organisasjonen til å henge med på det man håper å få til med teknologien.

 

Mennesket holder tilbake

Selv om det implementeres ny teknologi og skybaserte systemer, vil det ikke gå raskere om man jobber på den gamle måten.

– Det er gjerne mennesker som er hinderet for å ta ut potensialet. Vi mennesker tenker lineært, mens teknologi er eksponentiell, sier hun.

Om kunstig intelligens tar seg av de manuelle og rutinepregede oppgavene, får menneskene mer tid til å jobbe med oppgavene som virkelig gir verdi.

Diesen forstår at det kan være vanskelig for regnskapsførere å overlate kontrollen til kunstig intelligente systemer. Det viktige er å velge et system hvor du velger selv når du skal «skru på» AI-en, og hvilke regler som skal overstyre AI-en.

– Igjen handler det om det lineære mennesket. Man må tørre å stole på teknologien og at den tar seg av føring av bilag også videre. Regnskapsføreren må utøve den rollen vi mennesker er god på, være mer analytisk som controller og rådgiver. Kundene ønsker rådgivere som de kan stole på. Her er det et stort potensiale.

 

LES OGSÅ: Kunstig intelligens overtar – regnskapsføreren bør brukes til annet enn å punche tall

 

Teknologiens paradoks

Teknologi kan være paradoksalt. Den skal gjøre prosesser enklere, men den gjør også ting mer kompleks og sammenvevd. Feil et sted kan spre seg. Når ting gjøres rett kan det imidlertid by på forenkling i den andre enden.

– Det er litt høna eller egget. Data må inn riktig, og man må være klar over hvorfor ting har blitt som det har blitt. Uten den oversikten er ikke forhåndsjobben med å harmonisere og standardisere prosessene gjort, mener Diesen.

Innføring av ny teknologi krever forankring i ledelsen. Ledelsen må hjelpe de ansatte til å forstå at teknologien vil ta bort deler av oppgavene, og at menneskene må tilegne seg ny kunnskap. De trenger å legge til rette for en kultur for kontinuerlig læring.

– Det handler mest om tankesett, og det å bygge en kultur som tåler at man er i konstant endring. Gjennom lederskap må man vise at man tillater ansatte å ikke være helt trygge hele tiden, men skape en forståelse for at endringen er nødvendig. Lederne må coache og støtte de ansatte gjennom endringen, men samtidig hele tiden tydeliggjøre hvorfor vi gjør dette her. Det handler om at man skal overleve også etter det teknologiske skiftet, sier Diesen.

 

Webinar - Digital omstilling i regnskapsbransjen

Den 16. juni arrangerte Semine et webinar for ledere og andre beslutningstagere i byrå som leverer regnskap og lønn som tjenester. Regnskap Norge og Regnskaps Companiet delte sine tanker og erfaringer. Vi tok et dypdykk i automatisering og delte innsikt og råd til hvordan norske fageksperter kan ta digitale kvantesprang.

Last ned opptak her