Møt SEMINE kunder > ALLSKOG ønsker å automatisere mest mulig

ALLSKOG ønsker å automatisere mest mulig

ALLSKOG ønsker å automatisere mest mulig

 

– Med AI og maskinlæring kan vi øke vår konkurranseevne. Økonomiavdelingen kan komme tettere på driften og gi bedre hjelp, sier Ellen Kristine Støre Govatsmark, CFO i ALLSKOG.

ALLSKOG omsetter årlig cirka 1 million kubikkmeter tømmer og er et samvirke eid av 7 600 andelseiere, ALLSKOG har hovedkontor i Trondheim. De har til sammen 70% markedsandel i området de dekker, fra Møre i sør til Troms i nord. ALLSKOG-konsernet har en årlig omsetning på 1 milliard kroner.

– Vi sitter på høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger, og hjelper skogeiere med å øke verdien på sin skogeiendom, forklarer Ellen Kristine Støre Govatsmark, CFO i ALLSKOG.

 Digitalisering har lenge vært en viktig del av strategien til samvirket, og en rekke digitaliseringsprosjekter har blitt gjennomført for å effektivisere driften og styrke konkurranseevnen.

Ønsker å være teknologileder

ALLSKOG skal straks ta i bruk SEMINE for å effektivisere håndteringen av innkommende faktura.

 I tillegg til at innføringen av SEMINE skal bidra positivt til selskapets konkurranseevne, handler det også om å gi meningsfylte arbeidsoppgaver til de ansatte på økonomiavdelingen, forklarer hun.

– Vi skal være en attraktiv arbeidsplass, hvor de som jobber hos oss skal føle at de utvikler seg og er skodd for fremtiden. Vi har masse kunnskap som vi ønsker å bidra med ut i organisasjonen, og ønsker å være tettere på driften og gi bedre hjelp. Da må vi frigjøre tid som går til punching av bilag, som heller maskinlæring kan gjøre for oss, sier hun.

Ville jobbe smartere

Da økonomisjefen begynte i ALLSKOG ønsket hun å se på om det fantes muligheter for å jobbe mer effektivt med håndteringen av inngående faktura.

– Jeg tok kontakt med vår samarbeidspartner Sparebank 1 Regnskapshuset for å se om vi kunne jobbe smartere, og da begynte ballen å rulle. Jeg begynte å orientere meg blant leverandørene, og vi gikk i dialog med flere av dem.

LES OGSÅ: Fursetgruppen går til Semine

Ønsket seg AI og maskinlæring

ALLSKOG satte sammen en prosjektgruppe for anskaffelsen og inviterte en rekke leverandører til samtaler. For ALLSKOG-CFO’en ble det etter hvert klart at det var én ting som skilte leverandørene: Bruken av kunstig intelligens.

 – Noen av leverandørene hadde ikke kunstig intelligens og heller ingen tanker om det. Andre hadde det ikke, men snakket om å komme med det senere. Og så var det noen som hadde kunstig intelligens.

Vi tenkte: Hvorfor skal vi velge noen som vil dit, når vi heller kan velge noen som er der allerede? Det var det som ble aller mest utslagsgivende for valget av SEMINE-plattformen.

Vi fikk en partner som tenker AI og har en fremtidsrettet plattform. Jeg opplever at ALLSKOG og Semine er brennende opptatt av digitalisering og deler verdisett.

Spent på ny innsikt

Siden SEMINE rulles ut i disse dager (integrert med Visma Business), har de ennå ikke kommet så langt at SEMINE har gitt noen ny forretningsinnsikt, men Govatsmark sier hun har store forventninger til SEMINE. SEMINE bokfører hver faktura på linjenivå og sikrer at bokføringen blir konsistent, noe som kan gi bedre kvalitet på regnskapet og forenkle hverdagen på økonomiavdelingen.

 – Dette vil hjelpe oss til å sette bedre likviditetsprognoser, til å få bedre innsikt i betalingsbetingelser fra ulike leverandører og mye annet. Jeg er veldig spent på hva vi kan få ut av dette. Men første steg nå blir å lære opp SEMINE, og øke automasjonsgraden så mye som mulig.

Webinarserie

Vi har satt opp en webinarserie som tar for seg hvordan bruk at nyere teknologi i økonomifunksjonen kan bidra til effektivisering og økt verdiskapning i hele organisasjonen. 

I dette webinar opptaket kan du høre fra ALLSKOG og Regnskap Norge.

ALLSKOG vil fortelle om sin prosess da de skulle velge nytt system for inngående fakturaprosessering. Hvorfor ønsket de å gå bort fra eksisterende løsning, og hvordan gikk de frem for å evaluere de ulike tilnærmingene og leverandørene på markedet? Hva var viktig for dem, og hvorfor landet de på SEMINE?

Til registrering