Møt SEMINE kunder > – Byråene må våge å satse på teknologi

– Byråene må våge å satse på teknologi

– Byråene må våge å satse på teknologi

 

Petter Buran i Amesto Accounthouse tror regnskapsbyråer som ikke evner å henge med på den teknologiske utviklingen, vil få problemer. Selv var de blant de første til å satse på SEMINE.

 

Med nesten 300 ansatte til sammen i Norge, Sverige og Danmark, er Amesto Accounthouse et av de største norske regnskapsbyråene. De leverer regnskap-, lønn-, HR- og økonomirådgiving til over 3000 kunder, fra småbedrifter til store børsnoterte virksomheter. 

Petter Buran, direktør for Salg og Forretningsutvikling forteller om store endringer i bransjen.

– Regnskapsbransjen har vært i endring i mange år nå. De skybaserte forretningssystemene har for eksempel gjort at de fleste jobber veldig annerledes nå enn før. Men det som skjer nå – med kunstig intelligens – er en game-changer.

Jeg tror at de som ikke evner å henge med på den teknologiske utviklingen fremover kommer til å få det tøft. AI utfordrer forretningsmodeller, den gjør at mange manuelle arbeidsoppgaver blir borte, og den tvinger frem omstilling. Her kan man som byrå enten ta en aktiv rolle og være med på å skape endringen, eller velge å se det an en stund. De som velger den siste strategien, kan komme i trøbbel.

 

Innovasjons-konsern

For Amesto Accounthouse var det aldri noe alternativ å vente og se. Byrået er en del av det familieeide konsernet Amesto Group, som også leverer en lang rekke andre tjenester. Konsernet har sterkt fokus på innovasjon, og har blant annet blitt kåret til en av Norges 25 mest innovative bedrifter av Innovasjonsmagasinet. De var tidlig inne som investor i Semine. 

– Vi ble tidlig gjort oppmerksom på Semine av våre eiere, og gikk da inn og vurderte teknologien. Noe senere, i 2019, inngikk vi en avtale med NHO og deres 130 medlemsorganisasjoner om outsourcing av blant annet regnskap og lønn. Med 160 000 innkommende fakturaer årlig så vi et kjempepotensial for effektivisering med SEMINE-plattformen og Xledger. Det har vært et nært samarbeid, der vi har jobbet tett sammen for å lykkes med å hente ut effektiviseringsgevinster. Senere har vi tatt i bruk SEMINE hos en rekke andre kunder. 

Han legger til at det handler om mer enn effektiviseringsgevinster.

– SEMINE er banebrytende, både med tanke på hva løsningen er i stand til å lese ut fra en faktura og hvordan den forenkler kommunikasjonsflyten mellom ansatte.

Det moderne brukergrensesnittet, sammen med gode innebygde samhandlingsmuligheter inne i plattformen, har også gitt en bedre kundeopplevelse. På denne type løsninger bruker ikke akkurat kundene å være bortskjemte når det kommer til brukervennlige løsninger, legger han til.

 

Bedre bruk av de ansatte

Buran mener at de ansatte ikke bør frykte at Semine tar bort jobbene deres. – Selv de som var skeptiske til kunstig intelligens har fått sansen for plattformen. Vi frigjør tid som ble brukt på kjedelige, repetitive rutineoppgaver. De ansatte får bruke sin kompetanse på oppgaver som er mer motiverende – som rådgivning og analyse – og det påvirker arbeidsmiljøet positivt, sier han og forklarer:

– De fleste av våre ansatte har bachelor- eller masterutdanning. Og det er ganske meningsløs bruk av utdanningen å sitte og føre bilag så lenge en maskin kan gjøre en bedre jobb.

SEMINE har en sentral rolle i selskapets videre vekst.

– Med markedets beste AI-plattform for å automatisere regnskap og gjøre finansielle data tilgjengelig, ser vi lyst på fremtiden. Ved å kombinere spisskompetanse hos våre ansatte med bruk av avanserte teknologiløsninger som SEMINE, er vi med på å forme morgendagens regnskapsløsning. AI-basert regnskapsføring har kommet for å bli, og det er egentlig ikke noe annet alternativ for byråbransjen enn å hoppe i det og ta det i bruk.

 

Inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen, om digital omstilling

Semine har utviklet et inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen som ønsker å lykkes med digital omstilling.

Les mer og last ned