Møt SEMINE kunder > Mjøsbil gir gass med SEMINE

Mjøsbil gir gass med SEMINE

Mjøsbil gir gass med SEMINE

 

– Vi har ennå ikke funnet en ting som ikke går an i SEMINE. Det er som om alt er tenkt på, sier Grethe Solberg entusiastisk, hun er økonomisjef i Mjøsbil. Firmaet gikk nylig live med SEMINE, og har store ambisjoner med anskaffelsen.

– I Mjøsbil er vi opptatt av å alltid lete etter områder som vi kan forenkle og gjøre bedre. Vi skal ha de beste og mest fremtidsrettede systemene. Etter å ha vurdert ulike løsninger, falt valget på SEMINE, sier Grethe Solberg, økonomisjef i Mjøsbil.

– SEMINE løste en større del av behovet enn de andre løsningene vi har sett på.

– I motsetning til andre løsninger som du må leve med at dekker 85 prosent av behovet, fant vi at SEMINE kunne tilpasses til våre behov.

Med en omsetning på 116 millioner kroner i 2020 og ni avdelinger i Innlandet, er Mjøsbil en betydelig aktør i bilbransjen i Mjøsregionen. Selskapet driver butikker, verksteder og dekksentre. Alle avdelinger skal få nyte fordelene av plattformen. Siden selskapet ikke selger kapitalvarer blir bilagsmengden betydelig.

– Vi har store ambisjoner med denne anskaffelsen, forteller Solberg entusiastisk.

– Vi forventer å effektivisere prosesser, forbedre kvaliteten på regnskapet, redusere tiden avdelingene bruker på attesteringer, effektivisere innkrevinger og bedre resultatet.

 

– Kan du fortelle hvordan dere ser for dere at SEMINE kan bidra til å forbedre resultatet?

– I Mjøsbil har vi store mengder med varekjøp som skal kontrolleres ute på avdelingene. Dette binder opp mye tid, og det er faktisk denne delen av effektiviseringen vi har størst forventninger til. Vi tror denne tidsgevinsten hos attestantene vil betale seg i form av mer tid til salg og kundeoppfølging.

LES OGSÅ: Fursetgruppen går til Semine

Økt kvalitet og enklere fakturagodkjenning

Det er spesielt gjennom en kraftig forbedret PO-matching at økonomisjefen ser for seg tidsbesparelser.

– I tillegg til at alle avdelinger vil bruke mindre tid på fakturagodkjennig betyr det at økonomiavdelingen får frigjort tid til å kunne jobbe enda bedre og mer fokusert med avvikene, og for eksempel sikre at vi blir kreditert riktig av leverandørene. Ved at SEMINE posterer hver eneste linje nøyaktig likt fra måned til måned får vi dessuten økt kvaliteten på regnskapet, noe som vil gi oss bedre innsikt.

Solberg forteller at hun så hun et stort potensiale for å forbedre og automatisere økonomiprosessene da hun begynte i Mjøsbil.

– Økonomiavdelingen var presset med to personer som hadde stor arbeidsbelastning. Antall dokumenter var høyt, og mye av jobben var den samme, gang på gang. Dette var noe av utgangspunktet.

Plattformen ble nylig satt i drift, og økonomisjefen er veldig fornøyd med erfaringene hittil.

– Vi har ennå ikke funnet en ting som ikke går an i SEMINE. Det er som om alt er tenkt på – det finnes alltid en løsning.

Og den personlige oppfølgingen vi har fått hele veien har vært helt fantastisk, avslutter den nye Semine-kunden.

LÆR MER: 

Hvorfor bruker bruker OBOS kunstig intelligens på økonomifunksjonen? Hvilke fordeler opplever de, og hvilket potensiale ser de for analyse og prediksjon i fremtiden?

1-1

Les mer og last ned opptak fra webinar her