Kundene vil ha innsikt og analyser

NHH-professoren mener det haster for regnskapsbyråene å bestemme hvilke tjenester de skal leve av.

 

Katarina og analyse

 

Katarina Kaarbøe er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), og leder for Senter for Digital Business and Audit. Hun har i sin forskerkarriere vært opptatt av bindeleddet mellom ledelse og styring, særlig knyttet opp til hvordan nye verktøy og teknologi påvirker roller og identiteter i organisasjoner.

- Det har vært mange spådommer innen økonomifaget om hvordan ny teknologi tar ned behovet for arbeidskraft. Vi så dette ved forrige teknologibølge da de store ERP-systemene ble innført, og vi ser den samme trenden knyttet til roboter og automatisering. Behovet for flinke fagfolk innen bedriftsøkonomi blir ikke mindre med det første, sier Kaarbøe.

LES MER: Den norske regnskapsbransjen kan bli best i verden på digital omstilling. 

 

Bedriftsøkonomen må ut i organisasjonen

I en pågående studie gransker Kaarbøe og kolleger hvordan controllerens arbeidsoppgaver endres. Denne innsikten er viktig for regnskapsbyråer som ofte jobber opp mot denne rollen på kundesiden, og ikke minst for de firmaene som på sikt ønsker å levere controller-oppgaver som tjenester.

- Controlleren flytter seg over i en mer strategisk rolle der de må ut i organisasjonen for å støtte avdelingene med fakta og innsikt. Endringen er ikke lett, med de fleste er positive til den, sier hun.

I forskningen er de særlig opptatt av å studere hvordan yrket endres av teknologi i skyen, roboter og bruk av dashboard som presenterer innsikt i sanntid. Effektivisering er en særlig prioritert oppgave.

- Controller må frigjøre tid til å jobbe tettere på ledere og beslutningstagere. Controlleren opplever da at de kan bidra mer strategisk med innsikt og råd for å øke inntjeningen, sier hun.

 

Forventer store endringer

Selv om controller-undersøkelsen foreløpig ikke er publisert, er det knapt en regnskapsbombe at endringene vil være store i årene som kommer. Automatisering er den lavt-hengende frukten.

- Mange flytter seg over på skybaserte løsninger. Automatisering er den store driveren, sier hun.

Det innebærer også at dagens praksis og prosesser må profesjonaliseres.

- Det hjelper ikke med roboter eller automatisering om man ikke først har modernisert prosessene. Det innebærer endring i selve organisasjonen og i avdelingskulturen, sier Katarina.

 

Prisstrukturen er en utfordring

- I regnskapsbransjen er en av de store utfordringene at byråene lever av å selge tid. Når tidkrevende oppgaver automatiseres må også forretningsmodellene endres.

Hun ser for seg mer abonnementsbaserte avtaler med tilgang på rådgivning, eller at byråene blir mer som teknologiselskap og selger nye typer av produkter og tjenester.

- Ledere i regnskapsbransjen må bestemme seg for om de skal levere regnskap eller teknologi. Hvilken vei byråene bør ta er ikke selvsagt. De har mange valg og spennende muligheter, sier hun.

 

Strukturell og kulturell omstilling

Hun utfordrer ledelsen i regnskapsbyråene til å drive frem endringer som både berører selve kulturen, og strukturen i byrået. Regnskapsførerne må komme tettere på kundene om de ønsker å selge inn nye typer tjenester. I en overgangsfase vil mange se at enkle oppgaver settes til byråene, mens de spennende prosjektene løses internt i økonomiavdelingen.

- Derfor er det viktig at byråene setter seg i forsetet og selv former sin egen fremtid, sier Kaarbøe.

Til syvende og sist handler en god endring om hvem som har/tar ansvaret.

- Det er mye interessant forskning som kommer på ansvarsforhold. Noen kan hevde at med ny og avansert teknologi så kan ikke menneskene bli stilt til ansvar for beslutningene, sier hun og legger til at dette er et område som vil kreve mye mer forskning.

 

Må sette av tid til ny kompetanse

Kaarbøe opplever en høy vilje til endring.

- Controlleren ønsker mer utviklende oppgaver, men mange er fanget i det manuelle arbeidet. De har dermed ikke tid til å tilegne seg nye ferdigheter, kunnskap og erfaringer.

Lederen har dermed et ansvar for at ansatte får bruke tid til å bygge ny kompetanse. De må få prøve seg frem, og kulturen må akseptere at det kan gjøres feil. Uten prøving og feiling vil byrået heller ikke oppleve utvikling og fremgang.

 

Sammenlignet med gårsdagens tunge ERP-systemer er teknologien i dag smidig, brukervennlig og fleksibel. Dermed må også økonomene ha kunnskapene og ferdighetene til å navigere seg frem i det store tilbudet av løsninger, og velge den miksen som passer virksomheten best.

Det gir flere valg, og de kan være vanskelige å fatte. Kaarbøe er uansett positiv til fremtiden for bedriftsøkonomene og regnskapsbyråene om de tilegner seg de digitale ferdighetene.

 

Inspirasjonshefte om å lykkes med digital omstilling

Semine har utviklet et inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen som ønsker å lykkes med digital omstilling.

Les mer og last ned

 

Les også: 

Innovasjonsgraden i regnskapsbransjen øker raskt

Regnskapsbransjen står foran en voldsom omstilling