Velkommen til Semine-bloggen > Ledere vil ha innsikt og analyser

Ledere vil ha innsikt og analyser

Ledere vil ha innsikt og analyser

NHH-professoren mener det haster for økonomer å bli veldig gode på teknologi

 

Katarina Kaarbøe (avbildet) er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), og leder for Senter for Digital Business and Audit. Hun har i sin forskerkarriere vært opptatt av bindeleddet mellom ledelse og styring, særlig knyttet opp til hvordan nye verktøy og teknologi påvirker roller og identiteter i organisasjoner.

- Det har vært mange spådommer innen økonomifaget om hvordan ny teknologi endrer økonomens rolle. Vi så dette ved forrige teknologibølge da de store ERP-systemene ble innført, og økonomen fikk en mer strategisk rolle.

Denne gangen er trenden knyttet opp til roboter og automatisering men også til bruk av data analytics og behovet for å predikere fremtiden.

Behovet for flinke fagfolk innen bedriftsøkonomi blir ikke mindre med det første, sier Kaarbøe.

Bedriftsøkonomen må ut i organisasjonen

I en pågående studie gransker Kaarbøe og kolleger hvordan controllerens arbeidsoppgaver endres.

- Controlleren flytter seg over i en mer strategisk rolle der de må ut i organisasjonen for å støtte avdelingene med fakta og innsikt. Økonomiavdelingens grenser blir mer uklare og andre profesjoner ønsker også å bidra inn i den pågående digitaliseringen. Endringen er ikke lett, men de fleste er positive til den, sier hun.

I forskningen er de særlig opptatt av å studere hvordan yrket endres av teknologi i skyen, roboter og bruk av dashboard som presenterer innsikt i sanntid. Effektivisering og søken etter mer innsikt er en særlig prioriterte oppgaver.

- Controller må frigjøre tid til å jobbe tettere på ledere og beslutningstagere hvilket kan være vanskelig i en hverdag som for mange består av fokus på compliance.

Controlleren ønsker å bidra mer strategisk med innsikt og råd for å øke inntjeningen

Forventer store endringer

Selv om controller-undersøkelsen foreløpig ikke er publisert, er det knapt en regnskapsbombe at endringene vil være store i årene som kommer. Automatisering er den lavt-hengende frukten.

- Mange flytter seg over på skybaserte løsninger. Automatisering er den store driveren

Det innebærer også at dagens praksis og prosesser må profesjonaliseres.

- Det hjelper ikke med roboter eller automatisering om man ikke først har modernisert prosessene. Det innebærer endring i selve organisasjonen og i avdelingskulturen, sier hun.

Økonomene må komme tettere på de andre avdelingene, og kollegene må forstå hvor mye bedre beslutningene blir når de er fundamentert i innsikt og analyser. Det betyr ikke at maskinen kommer med svarene, men at lederen får et bedre grunnlag for å diskutere hva som er den beste beslutningen.

- Derfor er det viktig at økonomiavdelingen setter seg i forsetet og selv former sin egen fremtid

LES OGSÅ: Økonomens magiske styrkedrikk

Høy vilje til endring

Til syvende og sist handler en god endring om hvem som har/tar ansvaret. Kaarbøe opplever en høy vilje til endring.

- Controlleren ønsker mer utviklende oppgaver, men mange er fanget i det manuelle arbeidet. De har dermed ikke tid til å tilegne seg nye ferdigheter, kunnskap og erfaringer.

Lederen har dermed et ansvar for at ansatte får bruke tid til å bygge ny kompetanse og til å jobbe med tvervitenskaplige team. De må få prøve seg frem, og kulturen må akseptere at det kan gjøres feil. Uten prøving og feiling vil fagekspertene heller ikke oppleve utvikling og fremgang.

Sammenlignet med gårsdagens tunge ERP-systemer er teknologien i dag smidig, brukervennlig og fleksibel.
- Dermed må også økonomene ha kunnskapene og ferdighetene til å navigere seg frem i det store tilbudet av løsninger, og velge den miksen som passer virksomheten best, avslutter hun.

 

Finn ut mer om hvordan

Vi tilbyr en hurtig uforpliktende demonstrasjon i form av et videomøte på 20 minutter, slik at du selv kan se hvordan SEMINE, og vår nye innsikt og analysemodul fungerer.   

Book en demo her