Derfor er Semine AI annerledes

Tiden har kommet for å gjøre drastiske endringer i økonomifunksjonen. Leverandørene forteller den samme historien, men løsningene er langt ifra like. Vi forsøker å gi en lett forklaring på teknologiene bak.

Semine bilde_03

Hvem er Semine?

Semine er et helnorsk programvareselskap som ble startet i Kristiansand i 2015, basert på en idé om at regnskapsfunksjonen burde kunne løses på en bedre måte. Regnskap har vært preget av manuelle prosesser, som vår grunnlegger mente burde kunne gjøres smartere, mer effektivt og med færre feil ved hjelp av automatisering.

Kunder ble invitert til å være med på utviklingen av det som skulle bli den plattformen med best brukergrensesnitt, smartest AI-drevet automatisering, og bedre datadrevet innsikt for bedre beslutningstaking på alle nivåer. 

Etter fire år med intens produktutvikling har det siste året vært preget av at vi har fått en helt utrolig anerkjennelse for jobben som er gjort. Microsoft har rangert oss som en av tre finalister til Innovation Partner of the Year, og vi har også vært en av finalistene til årets Nordic Startup Awards, i kategorien beste AI-startup.

Selv om det høres nokså likt ut når programvareleverandører snakker om automatisering av regnskapsføring, så er det en vesensforskjell på den teknologien som ligger i bakkant. 

Strategiske samarbeid med både kunder og partnere

Flere kjente norske virksomheter har allerede valgt å ta i bruk plattformen. Dyreparken, RiksTV, Heimstaden, Eie Økonomi og NHC Services er eksempler på selskaper som har vært tidlig ute. Nyere tilskudd inneholder også enda større enterprise kunder, deriblant en stor retailaktør med over 370 000 innkommende fakturaer i året. Det er tilsammen nå mer enn 70 kontraktsfestede kunder med over 500 datterselskaper som bruker Semine hver eneste dag. 

Det samme gjør flere og flere partnere. KPMG har inngått et samarbeid med oss, for å bruke vår teknologi når de hjelper sine kunder med å effektivisere og forbedre økonomifunksjonen.

Fra å være et lite oppstartsselskap i Kristiansand, har vi nå over 70 ansatte fordelt på våre kontorer i Kristiansand og Oslo/Lysaker, samt ett datterselskap i India.

LES OGSÅ: KPMG og Semine inngår partnerskap: Automatiserer regnskap med kunstig intelligens

Ulike typer automatisering

Vi kommer til å gå mer i dybden på hva kunstig intelligens (AI) er i senere blogginnlegg, men vi ønsker at alle regnskapsavdelinger er kjent med at selv om det høres nokså likt ut når programvareleverandører snakker om automatisering av regnskapsføring, så er det en vesensforskjell på den teknologien som ligger i bakkant. Og det er forskjell på hva noen kan levere i dag, og hva noen har planlagt å utvikle.

Her er noen nøkkelord alle moderne regnskapsavdelinger bør kunne litt om:

Intelligent automasjon (IA)

Et overliggende begrep eller sekkepost for å beskrive ulike former for mer eller mindre “intelligente” løsninger for å automatisere for eksempel regnskapsføringen, basert på svært ulik teknologi, hvor RPA (se under) er blant de mest omtalte.

RPA (robotisering av prosesser) 

Robotisering av prosesser, eller “Robotic Process Automation” har, til tross for at de hører inn under “intelligent automasjon” ingen kunstig intelligens. Det er et system, fra f.eks. UiPath eller Blue Prism, som kan læres opp til å eksempelvis gjenta en repetitiv prosess i et gammelt datasystem i det uendelige, ved at den ser hva som skjer på skjermen når noen kopierer innhold fra ett program til et annet, for eksempel personalia. Deretter kan den settes til å gjøre den nøyaktig samme prosessen 24 timer i døgnet. RPA er fantastisk til riktig formål, men en kjent ulempe er at statiske regler krever mye vedlikehold, da de må oppdateres når det gjøres endringer.

Regelstyrt bilagsføring

Flere av våre konkurrenter som snakker om automatisering og intelligens driver med regelstyrt bilagsføring. Det betyr at man manuelt vedlikeholder en liste med regler, og når et bilag importeres, så påføres det kontonummeret som er definert for akkurat dette bilaget. Du kan spare noe tid og sikre at like bilag alltid føres likt ved hjelp av regelstyrt bilagsføring.

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI)

AI er utvilsomt et av de største buzzwords på markedet nå, og interessen for å assosieres med AI er så stor at 40 prosent av de såkalte AI-startupselskapene bruker kanskje ikke engang AI. Vi er et ekte AI-selskap, og vi benytter oss av den mest utbredte AI-teknologien på markedet, nemlig maskinlæring (machine learning). Teknologien har eksistert i flere tiår, men det var først etter at man fikk nok datakraft gjennom skyteknologi at maskinlæring ble en mye brukt teknologi. AI-modeller kan være basert på historiske data, og dermed være statiske, men i SEMINE har vi utviklet en datadrevet modell slik at alt oppdateres etterhvert. 

Maskinlæring

Maskinlæring gjør at AI-plattformen vår, SEMINE, forstår både innhold og kontekst i fakturaer som kommer inn. Siden både mønstre og kontekst i bilagene identifiseres, får man automatisk forslag til bokføring og kategorisering av kostnader. Både kontokode, periodisering, kostnadstyper og ulike dimensjoner kan automatiseres fullt ut, slik at økonomiavdelingen kan konsentrere seg om avvikene. Og så snart disse er håndtert, så forstår SEMINE enda bedre hvordan jobben skal gjøres neste gang. Man kan gjerne si at SEMINE blir flinkere for hver kontering regnskapsfører lærer henne opp til.

Maskinlæring er essensielt for at vi skal kunne tilby våre kunder økt automatisering, bedre data og bedre innsikt på det nivået som vi gjør.

Les mer om teknologien her

Siden både mønstre og kontekst i bilagene identifiseres, får man automatisk forslag til bokføring og kategorisering av kostnader.

 

Les e-boken: AI-automatisering er nøkkelen til en verdiskapende virksomhet

En utfordring for de fleste regnskapssjefer er at det brukes altfor mye tid på manuell fakturabehandling. I denne e-boken tar vi for oss hvordan automatisert regnskapsføring med kunstig intelligens kan hjelpe deg som regnskapssjef til å frigjøre mer tid til verdiskapende aktiviteter.

LAST NED E-BOKEN HER