Siste nytt > Kunstig intelligens gir bedre beslutninger

Kunstig intelligens gir bedre beslutninger

Kunstig intelligens gir bedre beslutninger

Jon-Olaf Sanne brenner for at Oseberg Services skal være den beste rådgiveren for sine kunder. En forutsetning er å ha de beste regnskapene.

 

– Maskinlæringen til SEMINE gir ny innsikt, sier han.

Oseberg Services er et regnskapsbyrå med 29 ansatte lokalisert i Tønsberg og Oslo. De har spesialisert seg på regnskap, lønn og bedriftsøkonomisk styring med bruk av løsningene Microsoft Dynamics 365 Business Central og Tripletex.

For mange av dem som de siste 20 årene har vært borti Navision (eller de nyere utgavene NAV og Business Central) er Oseberg et kjent navn. Søsterselskapet Oseberg Solutions er en av de mest kjente implementeringspartnerne til Microsoft. Regnskapsbyrået var opprinnelig en del av Oseberg Solutions, men ble senere skilt ut som et eget søsterselskap i Oseberg Gruppen.

– Tung teknologiforståelse har vært viktig for oss hele veien, sier Sanne, som er salgs- og markedsansvarlig.

– Vi er opptatt av å være veldig gode på å utnytte de mulighetene som ligger i Business Central og Tripletex. Og vi er dessuten veldig fokuserte på at regnskapet skal være et godt styringsverktøy for kundene våre. De skal ha kontroll på regnskapet sitt, innsikt i tallene, og de skal i nært samarbeid med oss finne og iverksette tiltak basert på denne innsikten.

Får bedre innsikt

Som partner av Semine kan Oseberg Services gi kundene innsikt i tallene både raskere og med større sikkerhet, forklarer han.

– Vår fremtid som regnskapsfører er avhengig av at vi klarer å gi våre kunder den bedriftsøkonomiske rådgivningen de trenger for å ta de rette beslutningene. Vi ser at vi ved å ta i bruk SEMINE blir enda bedre rustet til å møte kravene til både nåværende og fremtidige kunder. Når vi med SEMINE klarer å levere regnskapet raskere og med høyere datakvalitet, så betyr det også at kunden kan snu seg raskere. Og tempo blir stadig viktigere i de fleste bransjer.

Blir en bedre rådgiver

Nøkkelen er den kunstige intelligensen i SEMINE-plattformen.

– Frafallet av manuelle arbeidsoppgaver sørger for raskere og enklere kontroll på alle bilag, og dermed også bedre kvalitet på tallene i regnskapet. I tillegg får vi brutt opp fakturaene helt ned på linjenivå i regnskapet. Alt dette gjør at grunnlaget for analysene blir sikrere og bedre.

Oseberg Services ble tidlig kjent med Semine, og Sanne setter pris på at de er åpne for innspill.

– Vi og resten av bransjen trenger noen som pusher oss til å tenke nytt og til å ta de nødvendige teknologiske stegene, og det er Semine gode til. Når Semine i tillegg er åpen for innspill fra oss som jobber med bokføring daglig og tar det med i sin utvikling, mener vi at vi spiller hverandre gode. De pusher oss og vi pusher dem fremover til en bedre hverdag for alle.

– Komplementær partner

– I Semine er vi ikke opptatt av flest mulig partnere, men å finne de beste partnerne, sier Daniel Karlsen, Chief Commercial Officer i Semine.

– Vi tror fullt og helt på at det er økosystem-tankegangen som vil vinne frem. Oseberg Services vil som en fullverdig byråpartner, samt en Semine Value Partner kunne støtte kundene i hele prosessen med å ta i bruk løsningene optimalt, i tillegg til at de kan støtte kundene i driften, og være en god rådgiver, sier han og utdyper:

– Vi er opptatt av å sikre gevinstrealiseringen. Ulike kunder har ulike behov for å oppnå det. Det handler ikke bare om å konfigurere løsningen. Det handler også om å optimalisere måten man jobber på, få med seg brukerne og å forstå mulighetsrommet. Her bringer Oseberg Services masse verdi, med sin dype fagkunnskap og brede kompetanse. Dessuten deler vi lidenskapen for å bruke teknologi smart til å bygge fremtidens økonomifunksjoner.

 

Vi har skrevet en e-bok som dykker dypere ned i temaet automatisering og fremtidens regnskapsføring. Les mer og last ned her.      

 

Les også:

Nei, du har ikke en effektiv fakturahåndtering