Siste nytt > Mangfold gir grobunn for suksess!

Mangfold gir grobunn for suksess!

Mangfold gir grobunn for suksess!

Ulike kulturelle og personlige egenskaper kombinert med høy kompetanse og et inkluderende arbeidsmiljø, blir viktige ingredienser når Semine skal innta nye og internasjonale markeder.

 

Mangfoldsprisen, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Arbeids- og sosialdepartementet, er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. 19. november deles Mangfoldsprisen ut, og Semine er i finalen!

Semine er én av tre nasjonale finalister i kategorien mellomstore og store virksomheter. Gullvinneren i denne kategorien og i kategorien Små virksomheter, får også muligheten til å dra hjem med den gjeve prisen «Årets mangfoldsvirksomhet».

– Å bli nominert er for oss en seier i seg selv, sier en stolt Lene Diesen, adm.dir. i Semine.

Trippel bunnlinje

Med egen mangfoldsstrategi har Semine AS sosial bærekraft forankret i toppledelsen.

– Vi defineres av prinsippet om trippel bunnlinje; people, planet og profit. Her er miljø og sosial verdiskapning like viktig som økonomi. Mangfold er et fokusområde for virksomheten i sin helhet, sier Diesen.

IT-bransjen har stadig behov for flere talenter. For å sikre nye, flinke medarbeidere, ønsket vi å benytte oss av flere kanaler. Samarbeidet med det offentlige ble verdifullt, hvor vi gjennom Kristiansand kommunes introduksjonsprogram, kunne ansette syv dyktige asylsøkere.

For disse ble en mentorordning satt i system, med skreddersydde opplegg for å ivareta den enkelte arbeidstaker. Med søkelys på mangfold – og ikke minst på å ta vare på og lede dette mangfoldet, har vår utviklingssjef her spilt en viktig rolle.

– Mentorordningen skal gi alle best mulig grunnlag for å lykkes. Fokuset er derfor ikke bare faglig, men også sosialt og kollegialt, sier Diesen.

En kultur for inkludering

For at mangfold skal ha verdi for både for menneskene og for virksomheten, er det essensielt å bygge opp en kultur som legger til rette for inkludering og utvikling.

– Hver enkelt ansatt skal ledes på en god måte, og alle skal kunne oppleve trygghet og inkludering på arbeidsplassen. Det er utrolig viktig å trives på jobb, presiserer Diesen.

Fordelene ved mangfold er mange, både for arbeidstakeren, arbeidsplassen og for samfunnet som sådan. Ikke minst erfarer Diesen at en mangfoldig stab er en nøkkelfaktor for verdiskapning og suksess.

– Bedriftsledere har all grunn til å omfavne mangfold, også forretningsmessig. Jo flere kloke hoder med ulike innfallsvinkler, erfaringer og idéer som kommer sammen, jo bedre resultater.

For Semine som et SaaS-selskap, hvor det er essensielt å levere teknologi og løsninger som hjelper kundene til å nå sine mål, er mangfold kritisk.

– Når mangfoldet ikke bare er til stede, men også ledes riktig, bidrar det til positiv gruppedynamikk som bringer nye perspektiver for innovasjon til produktet, sier Diesen.

Mangfold viser vei

Semine har opplevd rask vekst siden oppstarten i 2016. Med en engasjert og sammensatt stab fra totalt ti nasjonaliteter, er målet å fortsette å vokse, også utover det nordiske markedet.

– Med mål om internasjonal vekst kan mangfold komme til direkte nytte, gjennom bredere forståelse for de nye markedene vi skal inn i.

Diesen påpeker at mangfold er et langsiktig strategiarbeid.

– I vår bransje er det avgjørende å ligge i front, og for å få til innovasjon trenger vi flere ansatte med nyttig kompetanse også på sikt. Mangfoldsstrategien er og forblir et viktig og riktig fokus hos oss.

Å nå finalen for Mangfoldsprisen, er ifølge Diesen et godt tegn på at selskapet drar i riktig retning.

– Kundenes behov er sammensatte, og i stadig endring grunnet rask digital utvikling. Da kan vi ikke stagnere med én type tankesett. At realiteten speiles i en mangfoldig organisasjon med ulike kjønn, bakgrunner og bred kompetanse, tror vi er essensielt for gode løsninger inn i fremtiden, avslutter Diesen.