Siste nytt > Uni Micro sikter mot nye kundegrupper med SEMINE

Uni Micro sikter mot nye kundegrupper med SEMINE

Uni Micro sikter mot nye kundegrupper med SEMINE

NY PARTNER: Uni Micro utvider funksjonaliteten i sitt bestselgende økonomisystem Uni Economy. Gjennom et nytt og tettere samarbeid med Semine, kan kunstig intelligens tilføre enda mer dybdeinnsikt og automasjon i regnskapsarbeidet.

 

Da Uni Micro lanserte Uni Economy i 2017, lærte publikum fort å sette pris på at systemet er bygget på den nyeste tilgjengelige teknologien. Dette gjør løsningen både kraftig, rask og fremtidsrettet, noe som fremdeles er et viktig fortrinn.

Kundene har også satt stor pris på Uni Economys evne til å samarbeide med eksterne partnere og åpenhet i forhold til ulike integrasjoner med andre systemer som forenkler hverdagen for bedriften. Dette bidrar til at forretningsprosesser kan flyte lettere. Nå styrker de løsningen ytterligere gjennom et nytt, strategisk samarbeid med Semine.

Et nytt nivå

– Uni Economy er et system for profesjonelle regnskapsfolk, utformet for å effektivisere arbeidsoppgaver, og gjøre forretningsprosesser enklere for både interne regnskapsavdelinger og regnskapsbyråer. Vårt nye samarbeid med Semine styrker Uni Economy som en totalplattform, og gir systemet utvidet funksjonalitet og flere muligheter på inngående fakturaer, sier Salgsdirektør Sverre Senneset i Uni Micro.

Semines bransjeledende bruk av kunstig intelligens gjør at Uni Economy-brukere enklere kan splitte fakturaer på varelinjenivå og hente ut mye mer informasjon enn det som hittil har vært standard funksjonalitet i økonomisystemet. Denne informasjonen kan være svært nyttig for bedrifter som har en mer kompleks organisasjonsstruktur, eller som ønsker flere muligheter til å fordele og overvåke kostnader i ulike avdelinger eller prosjekter.

– Et annet viktig bidrag fra vår kunstige intelligens, er muligheten for at mer av fakturahåndteringen kan skje automatisk. Dette gjør at både interne økonomiavdelinger og regnskapsbedrifter kan håndtere større oppdragsmengder med de ressursene de allerede har, og kanskje samtidig bruke mer tid på rådgivning, eller finne andre måter å utnytte bredden i sin kompetanse på, sier Inger Eek Tronerud, Partner Lead i Semine (avbildet under).

Inger mindre

 

En sterk plattform

Tronerud forteller at Semine ser samarbeidet med Uni Micro som en viktig anledning til å gi enda flere bedrifter nye muligheter i økonomi- og bedriftsstyringen.

– Vår løsning tilfører informasjon, funksjonalitet og andre fordeler som er avgjørende for å styre en bedrift i vår stadig mer usikre og konkurranseutsatte hverdag. Semines løsninger har allerede vunnet innpass i regnskapsfunksjonen til mange bedrifter, og vi legger stor vekt på å nå ut til både regnskapsbyråer og bedrifter som bruker byråenes tjenester. UniMicros lange erfaring med ERP- og partnerøkosystemer åpner for flere samarbeid som vil gi kundene et bredt spekter av "best of breed"-løsninger, sier hun.

Her handler det med andre ord om å gjøre systemet nyttig for flere og større bedrifter, samtidig som kundene som allerede benytter Uni Economy får bedre funksjonalitet og flere muligheter.

– For Uni Micro er det viktig å velge partnere som har spesialisert seg på bestemte fagområder, og som har dokumentert at de har nyttig spesialkompetanse som utfyller vår egen. Da kan vi fokusere våre ressurser på å utvikle plattformen og kjernefunksjonaliteten i Uni Economy, og så kan vi samarbeide med domenespesialister for å gi kundene kraftigere verktøy på mer spesialiserte områder – som i dette samarbeidet med Semine, slår Senneset fast.

 

Siste nytt