Velkommen til Semine-bloggen > Så lett er det å ta i bruk SEMINE

Så lett er det å ta i bruk SEMINE

Så lett er det å ta i bruk SEMINE

Å ta i bruk AI-løsningen SEMINE er ikke et veldig komplisert IT-prosjekt. Her forteller vi deg hvordan det gjøres.

 

 

Over 5000 kunder har allerede tatt i bruk AI-plattformen vår. Det har spart våre kunder for titusenvis av timer som før gikk med til manuelt å behandle fakturaer. Dette er timer som nå er frigjort til andre oppgaver som økonomifunksjonen heller kan bruke på å analysere regnskapet, være rådgiver, samt gi mer verdifull innsikt.

Mange av de selskapene jeg snakker med sliter litt med å ta innover seg at det å ta i bruk en så avansert løsning som snakker så tett med ERP-systemet, ikke innebærer et stort og kostbart IT-prosjekt, etterfulgt av høye forvaltningskostnader. Derfor skal jeg bruke denne bloggartikkelen til å avmystifisere hvordan en SEMINE-implementering arter seg.

Skyløsningen SEMINE er alltid oppe

SEMINE er, slik som det meste av andre nye programvaretjenester, «født i skyen». Den har aldri vært utviklet for å kjøre lokalt på en server i kjelleren eller på et lokalt datasenter. SEMINE er såkalt Software-as-a-Service. Det betyr at det er vi som sørger for sikkerhet, oppetid, drift og oppgradering. Våre kunder bare logger seg inn via nettleseren eller mobil applikasjon, uten at de trenger å forholde seg til alt som ligger bak.

Det stilles ikke krav til dyp teknisk kompetanse internt for å bli SEMINE-kunde.

Er ERP-systemet deres i skyen, så kobler vi SEMINE enkelt mot det via åpne API’er. Men har dere fortsatt et forretningssystem som ikke er skybasert, så er heller ikke det noen hindring. SEMINE har connectorer som kobler til API’et. I tillegg har vi partnere som har kompetanse på ulike forretningssystemer. Det stilles ikke krav til dyp teknisk kompetanse internt for å bli SEMINE-kunde. Men du må selvfølgelig ha kjennskap til hvordan løsningen fungerer for å få en bra løsning for fremtiden.

LES MER: NAF gir gass med kunstig intelligens

Fem steg for et vellykket SEMINE-prosjekt

Vi har utviklet en strukturert metodikk for å rulle ut SEMINE med suksess hos alle nye kunder. Prosjektet har fem steg, og tar ikke mange ukene.

Våre fem steg er:

  1. Oppstart
  2. Synkronisere data mellom ERP og SEMINE
  3. Oppsett av SEMINE (inkludert flyt og automatisering)
  4. Trening av AI-modell basert på selskapsdata
  5. Opplæring og Go-live

1. Oppstart

Under oppstartsmøtet blir vi enige om roller, fremdriftsplan, definerer KPI-er for suksess, sikrer systemtilganger, og så videre.

2. Synkronisere data mellom ERP og SEMINE

Det å koble SEMINE med ERP-systemet er det teknisk mest avanserte vi gjør. Men dette er på ingen måte et ERP-prosjekt. Vi har åpent API for å koble til skybaserte ERP-systemer. I tillegg har vi, eller våre partnere utviklet standard-connectorer mot en rekke av de mest populære ERP-systemene. Så enten du benytter forretningssystem fra SAP, Microsoft, Xledger, Agresso eller Visma – bare for å nevne noen – så har vi en løsning. Vi har faktisk kunder på et titalls ulike ERP-systemer, og stadig flere kommer til. Med vårt åpne API er det ingen forholdsvis moderne ERP-systemer som det ikke går an å koble seg til.

3. Oppsett av SEMINE

Så snart SEMINE er koblet mot forretningssystemet, skal det gjøres en konfigureringsjobb. Dette er typisk workshop-arbeid. Ulike brukere med ulike roller og rettigheter settes opp.

I tillegg handler det om bringe det som er unikt for din virksomhet inn i SEMINE. Hvordan bokfører og periodiserer dere? Har dere spesielle dimensjoner eller avdelinger? Hvordan skal SEMINEs kunstig intelligens fungere? Dette er et viktig punkt for å sikre at kunden kan kontrollere hva som er viktig for dem.

Vi ser dessuten spesielt på arbeidsflyt/fakturaflyt. Her kan vi kopiere dagens flyter, men våre kunder ser ofte stor verdi i å benytte anledningen til å utnytte mulighetene i SEMINE til å tenke nytt, og øke graden av automasjon og bedre flyten i prosessene. Ingen fakturaer kommer på avveie, og de kan både trygge seg mot en økende mengde med svindelforsøk, og få redusert den interne tiden det tar å få godkjent en faktura.

Vi kan lage ulike regler for fakturaflyten, for eksempel at alt skal gå innom regnskapsbyrået først, eller at det skal settes opp parallelle eller sekvensielle godkjenningsløp. Vi kan til og med splitte en faktura i ulike godkjenningsflyter.

4.Trening av AI-modell basert på selskapsdata

SEMINE er nå ferdig satt opp. For å sikre at SEMINE lærer og har riktig kvalitet for din virksomhet, leses historiske posteringer inn i SEMINE. Det er vanlig å lese inn siste 6 til 24 måneders historikk, selv om det ikke er et krav at du legger inn historiske data for å komme i gang med SEMINE. SEMINE lærer fra første bilag, og blir bare bedre og bedre over tid.

5. Opplæring og Go-live

Til slutt lærer vi opp sluttbrukere og superbrukere. Når du går live, gjennomfører vi noen sesjoner med brukerne for å sikre at de er trygge på den nye måten å jobbe på. I tillegg får dere tilgang til grundig dokumentasjon, support og oppfølging når dere er i produksjon.

Over tid vil automasjonsgraden øke, og våre kunder ser både økt kvalitet og forbedringer på prosess og automasjon. Vår ambisjon ligger på å støtte opp mot 100% automasjonsgrad. Hvor ligger din ambisjon for selskapet?

Jeg håper denne gjennomgangen besvarte dine spørsmål om hvordan et typisk SEMINE-prosjekt ser ut. Har du lyst å komme i gang med SEMINE, eller har du ytterligere spørsmål, håper jeg du tar kontakt med meg.

Finn ut mer om hvordan

Vi tilbyr en hurtig uforpliktende demonstrasjon i form av et videomøte på 20 minutter, slik at du selv kan se hvordan SEMINE fungerer. 

Book en demo her