Velkommen til Semine-bloggen > Setter en ny internasjonal standard for innsikt og analyse

Setter en ny internasjonal standard for innsikt og analyse

Setter en ny internasjonal standard for innsikt og analyse

Nye funksjoner i algoritmene lar virksomheten hente ut dybdeinnsikt i en form som overgår alt som tidligere har vært mulig, sier kommersiell leder i Semine, Daniel Karlsen.

Semines kunstige intelligens hjelper bedrifter oppnå en svært høy automasjonsgrad i håndteringen av innkommende fakturaer. Rundt 6500 selskaper har frigjort tid og ressurser til mer verdiøkende oppgaver ved å fjerne manuelle og tidkrevende oppgaver.

Semine lanserer nå en stor utvidelse som gir innsikt på et så detaljert nivå i bedriftens kostnader at alle avdelinger og fagpersoner kan ta langt bedre beslutninger basert på fakta og innsikt.

– Vi setter en ny internasjonal standard for hva som er mulig. Vi kjenner ikke til noe annet som kan gi så detaljert og verdifull innsikt så raskt og enkelt, sier Karlsen.

Kunnskapsdeling med enkle grep

Med SEMINE-plattformens nye funksjoner kan relevante brukere drille seg ned i alle typer strukturerte og ustrukturerte data fra alle fakturaer, koble med andre data og hente ut samlerapporter i en fart og dybde som ikke tidligere har vært mulig. Dette fordi algoritmene samler innsikt fra alle linjer på innkommende fakturaer, ikke bare totalsummen på fakturaen.

– Disse nye funksjonene har vi derfor litt humoristisk kalt ledelsens magiske styrkedrikk, inspirert av tegneserien Asterix, sier Karlsen.

Løsningen sikrer at CFO raskt kan dele detaljert kunnskap om hva pengene i bedriften brukes på. Det blir enkelt å se hva som påvirker likviditeten i størst grad, avdekke om noe påvirker bedriftens evne til å møte regler og retningslinjer, ivareta at alle betalinger gjøres på riktig måte, og med riktig MVA-grunnlag, og se på alle detaljer knyttet til alle leverandører.

– CFO og økonomiavdelingen kan med enkle grep dele kunnskap om hvordan styrke marginer og forbedre likviditeten på den smarteste og mest effektive måten.

Før har man kunnet finne frem til deler av denne innsikten ved å kombinere ulike verktøy, men det har krevd mange manuelle grep og kostbar konsulenthjelp for å få det til, sier han.

LES OGSÅ: Økonomens magiske styrkedrikk

Reduserer risiko og faren for fakturasvindel

I tillegg kan algoritmene nå brukes til å hjelpe bedriften sikre samsvar med regler og retningslinjer (compliance), avdekke feil og uregelmessigheter i regnskapene, og ikke minst redusere trusselen knyttet til fakturasvindel.

– En maskin åpner ikke feil lenke eller et skadelig vedlegg i en e-post, og algoritmene vil hele tiden trenes til å føre hver eneste postering og hver varelinje på riktig konto. Dermed kan menneskene bruke tiden på å være rådgivere og skape muligheter for bedriften, sier Karlsen.

Han fremhever at det er de store virksomhetene som vil ha særlig stor verdi av de nye funksjonene, og at dette er funksjoner som bør vekke oppsikt internasjonalt.

– CFO-er må se det for å forstå det. Funksjonene vil være et paradigmeskifte for virksomheten, og skaper spennende muligheter når vi skal vokse sammen med våre kunder internasjonalt, avslutter Karlsen

 

Finn ut mer om hvordan

Vi tilbyr en hurtig uforpliktende demonstrasjon i form av et videomøte på 20 minutter, slik at du selv kan se hvordan SEMINE, og vår nye innsikt og analysemodul fungerer.   

Book en demo her