Velkommen til Semine-bloggen > Skal fjerne økonomenes mest krevende arbeidsoppgaver

Skal fjerne økonomenes mest krevende arbeidsoppgaver

Skal fjerne økonomenes mest krevende arbeidsoppgaver

 

Lanserer en nyhet som vil skape store konkurransefortrinn for økonomer

Robert Kristiansen har jobbet lenge med å utvikle avanserte systemer for visualisering av data. Fortjenesten fra et tidligere salg av eget firma ble investert i det som dag er blitt Semine.

- Jeg var fascinert over hvor lett det er å finne prosesser og systemer som burde vært automatisert, sier Kristiansen.

I det nye selskapet fordypet de seg raskt i eksisterende løsninger innen økonomistyring og finans.

- Vi fikk ideen om å lage en plattform som støtter automatisert behandling av finansielle objekter. Vi ønsket å bidra til å fjerne de mest arbeidskrevende oppgavene for virksomheten, sier han.

Utviklingen av algoritmen startet i 2016, og skjedde i tett samarbeid med flere pilotkunder. Offisiell lansering skjedde i januar 2020, og siden har utviklerne jobbet iherdig sammen med kundene for å fornye, forbedre og forenkle bruken av løsningene.

En selvlærende automatiseringsplattform

I dag er Semine et av de fremste vekstselskapene i teknologibransjen. Selskapet vokser raskt. Fotfeste vinnes i økonomiavdelingene til store norske konsern ved å hjelpe dyktige økonomer med å gjennomføre nødvendige omstillinger.

- Vi har et rammeverk og en automatiseringsmotor som støtter behovene til større virksomheter.

Plattformen er selvlærende og vil raskt utføre handlinger basert på oppgaver som er løst tidligere.

Oppsettet er utformet så standardisert som mulig og maskinen lærer fra første faktura. Semine legger seg på toppen av ERP. Enkle integrasjoner gjør at den raskt fungerer for alle plattformer.

- Den dagen maskinen forstår innholdet kan det automatiseres. Vi har adressert et marked med stort behov for teknologi som reduserer transaksjonskost.

LES OGSÅ: Økonomens magiske styrkedrikk

Satser på konsern som skal vokse

Responsen på plattformen har vært enorm, og over 6500 bedrifter er allerede på. Lærdommen til nå er at algoritmene gir verdi til bedrifter av alle størrelser, men at det er særlig konsern spredt ut på mange lokasjoner som har mest verdi å hente ved å samle og hente ut innsikten fra fakturaflyten. Kristiansen mener løsninger for automatisering er noe alle bedrifter, og særlig shared service sentere, av en viss størrelse og med høyt volum på fakturaer må investere i.

- Det kommer et paradigmeskifte innen plattformer for såkalt hyperautomatisering. For et år siden var kunstig intelligens fremmed, i dag er det i ferd med å bli en selvfølgelighet.

Nye funksjoner tatt i bruk av flinke økonomer kan gi bedrifter noen konkurransefortrinn av et nytt kaliber. 

Innsikt som redusere risiko 

Kristiansen er tydelig stolt over hvor langt Semine er kommet, og ikke redd for å si at nye funksjoner for innsikt og analyse setter bedriften i en særklasse.

Med smart automatisering forstår algoritmer innholdet fra hver eneste faktura helt ned på linjenivå.

De kan innhente attesteringer selv, og sende direkte videre til ERP for betaling, alt uten behov for menneskelig inngripen. Innsikten hentet fra linjenivå på fakturaene gir svar på alle typer valg for å redusere risiko og styrke marginer gjennom smarte kostnadstiltak.

- På et strategisk nivå vil du kunne bidra til å sikre at virksomheten etterlever alt av lovgivning og myndighetskrav, og samtidig få et mer solid og faktabasert grunnlag i for eksempel kontraktsforhandlinger. Da vil virksomheten kunne skaffe produkter og tjenester til en lavere pris, kjøpe smartere og bedre likviditeten, sier han.

Stor verdi til alle som skal ta en beslutning

Fordi økonomene får data av svært høy kvalitet, vil rapporter kunne brytes ned på en helt annen og mer matnyttig måte. Fra en datasjø vil dataene struktureres, systematiseres og gjøres tilgjengelig.

- Dermed vil du kunne utvide kategorier og utforske sammenhenger. Det har stor verdi for alle som skal forstå beslutninger, og det gir stor verdi i behandling av alle typer regnskap, også det som berører virksomhetens klimaavtrykk, sier han.

- Det er ikke vanskelig å komme i gang med Semine, og det er ikke bare teknologien som er i fokus. Det viktigste er det som skjer på endringssiden, sier Kristiansen.

Innføringen er ikke et stort IT-prosjekt, når man får satt opp integrasjonen mellom Semine og ERP-systemet, er det gjennomgang og oppsett av arbeidsflyter.

- Oppsettet med automatisering gjøres på noen uker.

Deretter må algoritmene lære over en periode, og deretter er det bare å høste innsikt på et detaljnivå som ikke tidligere har vært mulig, avslutter han.

Vil du vite mer?

Finn ut mer om hvordan

Vi tilbyr en hurtig uforpliktende demonstrasjon i form av et videomøte på 20 minutter, slik at du selv kan se hvordan SEMINE, og vår nye innsikt og analysemodul fungerer.   

Book en demo her